20 Haziran 2015 Cumartesi

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Dikkat etmişizdir, üniversite yerleştirmelerinde en çok puan hangi fakültelerde? Tıp, mühendislik, eczacılık, mimarlık,hukuk vs. vs. Bunların elde tutulması güzel bir şey olsa gerek. Bunlara herkes alkış tutar. 

Hatta biraz derine inelim. Liselere girişte, yani ilk viraj. Burada sözü edilen kurumlar Fen- Anadolu liseleridir. (Nedense herkes bu kurumlara alkış tutar) Altı ise İmam Hatip-Endüstri Meslek liseleridir. (Bunlar da üvey evlat muamelesi görürler) Bir de özel kurumlar var.

Alkış tutulan yerleri kazan, gerisi kolay olayı, sadece bizim gibi, gelişmekte olan ülkelerde görülür. Pek gelişmediğimizin kanıtıdır bu. (16. ekonomi olmamızla alakası yok) Gelişmiş ülkelerde her mesleğe ayrı bir önem verilirken, bizde "Çoban ile benim oyum bir mi" denilerek, mühim bir makama hakaret edilmiştir. 

Arkadaşlar, meslek okulları olmazsa, ülke gelişemez, kalkınamaz, uçamaz. Yerli uçaklarımızı, uydularımızı, helikopterlerimizi yapmak istiyorsak meslek okullarını açmalıyız. Şimdiki iktidar, mantar gibi türeyen İmam Hatip liseleri ve özel okullara, temel liselere göz yumuyorsa, meslek okullarına daha fazla önem vermelidir. İki misli önem vermelidir.

Meslek okulları olmazsa... Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabiliriz.